लोवे शायरी - An Overview

mare aena hare marrage karva 6…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem six ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav issue khali aetlo 6 ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Us ke jane ke negative aaxhe se padha or us line me gya jis me us ka husb

read more